Altány Pergoly 

Altán již po staletí patří mezi skvosty zahradní architektury, které zahradu esteticky povznesou, a navíc jí dodají na romantičnosti. Umístněním našeho altánu v zahradě však přináší i mnoho praktických výhod. Zahradní altán je bezpochyby jedním z nejoblíbenějších okrasných i funkčních prvků zahradní architektury. I při nepřízni počasí altány umožňují trávit čas v přímém kontaktu s přírodou.

 

Pergoly 

Pergolu můžeme realizovat jako dřevěné loubí, i pomocí masivní konstrukce. Ať už je vaším přáním ozdobná průchozí pergola např. s popínavými rostlinami, nebo pergola u zdi domu sloužící jako posezení, vaše přání do detailu zrealizujeme.
 

Terasy

Je prostor který přímo propojuje dům ze zahradou, proto by měl materiálově tvarově i prostorovot ladit s domem, přičemž volně přechazet v zahradu. preferujeme použití přírodního materiálů, olejových laků. Teresu lze ozvlaštnit a zvyšit její estetickou hodnotu použítim mobilní zeleně či trelážemi s popinavkamy.
 

Loubí, Treláže

Zahradní treláže a loubí jsou funkční a současně okrasné prvky; slouží jako podpěry rostlin i dekorace. Treláž i loubí jako architektonické prvky představují důležitou součást zahrady, navíc by měly mít svým vzhledem přímou stylovou návaznost na dům. Další významnou fukci je optický předel, ochana proti sluci a větru. Při výběru tedy dbejte na to, aby tyto konstrukce byly souladu s ostatními prvky zahrady a domu. ​Jaký je rozdíl mezi zahradní obloukovou treláží a loubím? Treláž je dvojrozměrná, plochá, kdežto loubí tvoří prostorový oblouk v zahradě. Treláž tedy znamená mřížovou zahradní konstrukci vyrobenou většinou z šikmo překřížených dřevěných nebo bambusových latí, vyskytuje se ale také jako kované tepané mřížoví. 

Herní prvky

Nejenom dospělí využívají zahradu k odpočinku. I dětem je třeba věnovat pozornost v podobě výběru vhodného herního prvku. Dětské herní prvky se dělí do několika  kategorií podle věku dítěte. Nejmenším dětem vyhovují ty nejjednodušší herní prvky jako je třeba pískoviště, pro větší jsou tu různé prolézačky, houpačky, domky a skluzavky.

Kromě věkové kategorie dítěte vybíráme herní prvky také podle prostorových možností na zahradě. Například pro umístění pískoviště nám bude stačit prostor cca 2m2, budeme li ale pořizovat větší sestavu herních prvků obsahující např. houpačku, skluzavku a menší prolézačku, budeme potřebovat prostor velikosti nejméně 6 - 8m2.Mužeme realizovat i domečky pro děti na stromech. I dospěli si hrajou co takhle šachové pole u Vás na zahradě. Herní prvky umísťujeme vždy tak, aby na ně bylo dobře vidět z domu a aby byly na osluněném místě, případně v mírném přistínění zelení. V případě herních prvků zejména pro ty menší děti musíme také myslet na dopadové plochy které musí by neměly být tvrdé a drsné, aby se dítě při pádu nezranilo. K těmto účelům slouží buď umělé dopadové plochy vyráběné specielně k těmto účelům nebo výsyp pískem či jemnou mulčovací kůrou, případně trávník. Při realizaci herních prvků preferujeme použití přírodních materiálu.

Zahradní nábytek 

Ručne vyrobený nábytek na míru dodáva celému mistu osobitost, fukčnost a praktičnost.

Ploty 

Oplocení pozemku nesmí svím rozsahem tvarem a použitym materiálem charakter stavby a jejího okolí. Plot muže soužit k zakrirí nevzhledných objektů, k odělení časti zahrady, k ochraně proti větru. Realizujeme nemalou škálu plotových konstrukcí od dratěných oplocenek , přez dřevěne lakové oplocení, žděné kamené, až po ploty kované uměleckými kováři. Proč se držet tradičních postupů i plot se dá zpracovat neotřele. Nezapomínejme na husté žívé nepropustné poltu třeba s habru.

Suché zídky

Zídky jsou součástí architektury zahrad a parků. Jejich výtvarná podoba musí být podřízena koncepci sadovnického díla. Je nutné dodržovat konstrukční a technologická pravidla. Vzhledem k tomu zda řešíme zídku opěrnou, suchou nebo květinovou. Prioritní funkcí opěrné zídky je zachytit tlaky zeminy násypu. Tyto mohou být zděné nebo sestavené z gabionú (drátokošů). Květinové zídky se budují v blízkosti teras, odpočivadel, atrií v pravidelných částech zahrady. Působivé jsou ve spojení s pravidelnými trvalkovými záhony a v geometrické kompozici nám nahrazují skalky. Květinové zídky dokážeme vytvořit i z mnoha cenově nenáročných materiálů, zbytků stvabního materíálu. Rádi vytvoříme i zidky s mozaikovým obkladem.

Cesty

Chodníčky a cesty kolem domu a v zahradě jsou nezbytné. Jak jinak se dostat z veřejné komunikace do domu, anebo jak přejít z jednoho koutu zahrady do druhého, aniž bychom si za nepříjemného deštivého počasí obalili boty blátem? Zpevněný povrch je tam, kde se často chodí, praktický po celý rok bez ohledu na to, jak venku právě je. Nejprve promyslíme, která místa je důležité propojit, kam naše kroky směřují nejčastěji. Na takové cesty zvolíme pevný, trvanlivý materiál, který odolá mechanickému zatížení i povětrnostním vlivům. V méně navštěvovaných koutech zahrady můžeme cestu pouze naznačit, třeba jen několika plochými kameny polzapomínejme také na boženými na zem. Někdy není nutné ani to, pěšinku stačí nakrátko vysekat v trávě. Nezapomínejme také na bezbariérový přístup k tonu nám složí šíkmé rampy.

Schodiště

 Zahradní schodiště by měla nenásilným způsobem zapadat do terénu a zároveň ladit se stylem zahrady a také s architekturou domu. 
Schodiště má za úkol pokud možno zajímavým způsobem zvládnout výškové rozdíly na pozemku. Slouží rovněž k rozčlenění zahrady a pozemku, a jestliže jsou dobře umístěné, vnesou do zahrady dynamiku. Navíc je velmi důležité zvážit požadavky, jaké budou na zahradní schodiště kladeny.Při výběru materiálu je dobré myslet na to, že drsné nášlapné plochy vám zaručí vysokou stabilitu chůze a tím pádem i větší bezpečí.  Do přírodního prostředí skvěle zapadnou hladké a rovné schodnice ze dřeva. Kvalitní dřevo je odolné proti otěru a dokonce mu neuškodí ani kontakt s vodou.

Mosty

Mosty a jejich historie. Japonské zahrady je symbolika darů země. Kámen představuje hory a ostrovy, voda je místem očisty duše a těla a samotné rostliny symbolizují krásu a bohatství naší planety. Tyto základní prvky tvoří vyváženou harmonii v energií nabitém celku.  Dalšími typickými rysy jsou mosty přes vodu. Mosty realizujeme na míru nejsme pro tipizovaná řešení

Vrbové stavby

Velice oblíbenými prvky zahrad, parků a dětských hřišť, ale také moderním a působivým doplňkem interiérů. Slouží také jako efektivní a ekologické zábrany pro zpevnění břehů vodních toků či svahů a jako protihlukové zástěny. Své místo mají také v umělecké tvorbě z přírodních materiálů, . Land art. Nápadů co sestavit z proutí je velká škála z vrbiček stavíme labyrinty, besídky, tunely, napodobeniny zvířat, lidí i předmětů, ploty, teepee, iglů, altánky, oblouky i sochy. Hodí se stejně do soukromých, jako do botanických zahrad, parků, dětských hřišť ve školkách a školách, k restauracím či k ekocentrům.

Bambus

Bambus jako konstrukční material splňuje všechny fyzikální vlastnosti potřebné pro stavbu domů, lešení, stanů etc. To vše, díky složení z celulózy a ligninu s vysokým obsahem kyseliny křemičité. Jeho zdřevnatělá vlákna jsou v Indonésii často používána namísto železných prutů při výrobě železobetonu. Nabízíme vše od bambusových plotů, bambusových altánů a posezení, až po designové sochy a instalace. 

Bludiště a labyrinty

Bludiště a labyrinty se staly v průběhu svého tisíciletého vývoje součástí lidské civilizace. Jejich obliba v současné době opětovně vzrůstá. Světelné, travnaté, buksusové či ,bosketové labirinty ...

 

Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. (Einstein Albert)