Arboristika

Co je arboristika
Arboristika neboli komplexní péče o dřeviny je dynamicky se vyvíjející zahradnický obor, který se zabývá především stromy rostoucími mimo les. Tedy stromy v urbanizovaném prostředí sídel a krajině jim nejbližší. Snahou arboristiky je docílit harmonického vztahu mezi lidmi jakožto nejinteligentnějšími bytostmi planety země a stromy - organizmy, které jsou na naší planetě nejvyšší a nejstarší. Na rozdíl od stromů, lidé stromy k přežití potřebují a z toho důvodu je hlavně v našem zájmu obklopovat se zdravými a bezpečnými stromy, které přímo působí na náš fyzický ale i psychický zdravotní stav.
Arborista neboli stromolezec je odborník ošetřující stromy ve veřejné i soukromé zeleni se záměrem udržet je v co nejlepší zdravotní kondici a ve stavu, aby neohrožovaly své blízké okolí. Navrhuje metodu ošetření stromů na základě odborných znalostí a současně bere na vědomí zájmy ochrany přírody a životního prostředí a dodržuje přitom nařízení dotýkající se bezpečnosti práce.