Inventarizace dřevin


Zpracováváme kompletní inventarizace dřevin soukromé zeleně i veřejné zeleně v městských sídlech a jejich okolí. Jako navazující dokument vyhotovujeme návrhy pěstebních opatření inventarizované zeleně.
Kompletní inventarizace obsahuje základní údaje o taxonu dřeviny, její výšce, průměru koruny, nasazení koruny a průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Dále zahrnuje rozšířené hodnocení stavu stromů, do kterého spadá:
fyziologické stáří, fyziologická vitalita, zdravotní stav, provozní bezpečnost, cíl pádu, perspektiva stromu a sadovnická hodnota.
Na inventarizaci přímo navazuje:

Návrh ošetření – specifikuje druh navrhovaného zásahu

Priorita zásahu – udává naléhavost provedení zásahu v časovém horizontu