Ochrana stromů na staveništi

Pro investory a stavební společnosti realizujeme ochranu stromů na staveništích.
Ochrana kořenového prostoru – jedná se především o ochranu proti utužení pojezdem těžké techniky.
Ochrana kmene – zajišťuje ochranu kmene proti mechanickému poškození při stavebních pracích.
Ochrana koruny a větví – vyvazováním a dalšími metodami chrání proti poškození těžkou technikou.
Dále zajišťujeme péči v během provádění stavby a po jejím dokončení.