Řez stromů

Provádíme veškeré druhy řezů mladých i vzrostlých stromů pomocí stromolezeckých lanových technik za účelem udržení jejich správného vývoje, maximální provozní bezpečnosti a výborného zdravotního stavu. 

RV - Výchovný řez

Řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné, podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.)

RZ - Zdravotní řez

Řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního.

RR - Redukční řez

Řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště

OR - Redukční řez obvodový

Za účelem snížení těžiště koruny za účelem stabilizace stromu

SR - Sesazovací řez

 Hluboký řez kosterního větvení, který výrazně převyšuje obvodovou redukci – možné realizovat výhradně u krátkověkých dřevin s výbornou kmenovou výmladností – vrby, topoly.

PV - úprava podchodné/podjezdné výšky

RB - Bezpečnostní řez

Odstraňování suchých větví s průměrem nad (3) 5 cm vč., (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených či zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větvení).

RT - Tvarovací řez korun stromů

Účelem tohoto typu řezu je pravidelná redukce celého objemu sekundární koruny.

HL - Pravidelný řez na hlavu

CP - Pravidelný řez na čípek

ZZ Znovuzapěstování přerostlého tvarovacího řezu - se selektivním ponecháním delších výhonů nad původní úrovní tvarování.