Kácení stromů

Je doporučené, aby kácení stromů rostoucích mimo les vždy realizovala odborná arboristická firma pomocí proškolených pracovníků. Při kácení stromu přihlížíme na jeho velikost, druh a stanoviště. Kácení dle způsobu provedení dělíme na:


 Směrové kácení v celku

Směrové kácení v celku s přetažením

Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí koruny

Kácení ve ztížených podmínkách postupné s nutností spouštění částí kmene a koruny

Odstranění pařezu frézováním