Koupací jezírko

 
Toto je název pro bazén, který nepotřebuje chemii, není modrý, čistí se třeba jednou za sezónu a celoročně u něho můžete relaxovat. V zahradním biotopu se jednoduše pokusíme nastolit ekologickou rovnováhu tak, aby příroda dělala všechno za nás. Koupací jezírko se proto musí skládat ze dvou hlavních částí -  části hluboké alespoň dva metry a tzv. regenerační zóny, která je mělká, zarostlá vegetací a která se pozvolna svažuje až do hloubky jednoho metru. Rostliny jsou pro jezírka nezbytné. Produkcí rostlinné hmoty odčerpávají z vodního prostředí živiny. Fotosyntéza rostlin dodává po celý den vodě kyslík, který využívají bakterie k mineralizaci živin. Pro živočichy se hodí nejlépe domácí druhy rostlin. Regenerační zóna se dle druhů rostlin dělí na mokřad, bažinu, hlubokou vodu a vodní hladinu. Takovýto biotop má oproti klasickému bazénu jen jednu zásadní nevýhodu - potřebuje k dokonalému fungování velký prostor, celkově alespoň 80 m2 a více, běžné velikosti jsou od 100 m2 až do 200 m2. Přiblížíte se více přírodě, její krásou a rozmanitostí se můžete kochat každý den; koupací jezírko je živý organismus a dokáže vám připravit nejedno milé překvapení. Při realizaci koupacích jezírek spolupracujeme s kolegy, kteří svařují hydroizolační fólie na místě na míru a tím se v jezírku vyvarujeme nevzhledných překladů fólie.
 

Okrasné jezírko

 

Zahrada nabízí útočiště před shonem moderního života a vytváří spojení se světem přírody. Voda je živel tvořící největší část lidského organismu. Lidé se od nepaměti obklopovali vodou a svá sídla si vytvářeli v blízkosti řek a jezer, které pro ně byly životně důležité. Okrasná  jezírka se stávají dominantou zahrad. Každá zahrada získá s vodní hladinou nový rozměr. Vyjímají se tu pěkně především okrasná jezírka. Přitom postavit jezírko není zase až tak těžké. Předpokladem pro stavbu okrasného zahradního jezírka je vhodný prostor. Je jen na vás, zda chcete mít vodní hladinu v centru dění, tedy před stavením, v blízkosti terasy a zahradního sezení, nebo ji raději ukryjete v zeleni v koutě zahrady, kde vás při rozjímání nebude nikdo rušit. Navrhneme a zrealizujeme Vaše okrasné zahradní jezírko libovolné velikosti včetně cirkulace vody a osázení vodními rostlinami tak, aby jste se ve své zahradě cítili jako v ráji.

Kořenvá čistírna odpadních vod

Termíny kořenová čistírna nebo také kořenovka, čistička a šedá voda jsou málo známé a rozhodně si zaslouží více pozornosti. Šedá voda je odpadní voda z domácnosti, konkrétně z umyvadel, dřezů, vany, sprchy, myčky a pračky. Voda z toalety se nazývá černá, a do kořenovky může samozřejmě také jít, ale jen pokud projde odkalovací jímkou. Produkci černé vody si můžete snadno ušetřit instalací kompostovací toalety, která vodu na splachování nepoužívá. Odpadní voda může být pro úsporně a ekologicky smýšlejícího zahrádkáře zlatý důl. Jak to celé funguje? Příroda technologii čištění vody naštěstí vymyslela za nás. Bahenní rostliny a rozkládající mikrobi totiž mají schopnost při vzájemné spolupráci a ve vhodných podmínkách odpadní vodu velmi rychle a efektně vyčistit. Vhodné podmínky vytvoříme vybudováním jednoduché a mimochodem velmi hezké kořenové čistírny odpadních vod (KČOV), skrze kterou bude šedá voda procházet dříve, než ji použijeme k plnění zahradního rybníčku nebo třeba na zalévání. Na zalévání rostlin které přímo ihned nejíme ji lze využít i bez čištění, stačí vsakovací jáma mezi stromy nebo v záhonu, živá humózní půda je nejlepší filtr a čistící médium. Kořenovou čistírnu je dobré vybudovat na tak nízkém místě u domu, aby do ní voda tekla samospádem, ale natolik vysoko, aby vyčištěná voda z ní sama přetékala do rybníčku nebo zásaku. Je z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější podstoupit určité terénní úpravy, než používat čerpadlo. Kořenová čistírna nemusí pouze čistit vodu, ale může vhodně doplňovat a zapadat do zahrady.

Tůňky, pítka

 

 Proč si přírodu nepřiblížit do zahrady i na malém prostoru, kde umístíme malou tůňku či kamené pítko a přilákáme tak návštěvníky z ptačí říše. I malé ptačí pítko může vypadat netradičně.