Zelené střechy

Extenzivní

Vrstva pěstebního média je velmi tenká a díky tomu jen málo zatěžují střešní konstrukci. Nevyžadují téměř žádnou údržbu a z tohoto důvodu jsou časově velmi nenáročné, avšak sortiment rostlin, které můžeme na extenzivní střešní zahradě pěstovat je omezený na tučnolisté sukulentní rostliny a bylinky nenáročné na půdní vlhkost.

Intenzivní

V závislosti na tloušťce pěstebního substrátu lze na takovéto střešní zahradě pěstovat i náročnější trvalky a menší až středně velké keře. Intenzivní střešní zahrada však vyžaduje pravidelnější údržbu a velmi pevnou střešní konstrukci, protože na střechu vrstvíme velké množství materiálu o vysoké celkové hmotnosti.

Obor sám není jednoznačně zařaditelný, hraničí s biologií, podílí se významně na tvorbě životního prostředí, má mnohé styčné body i se stavebnictvím a určitě se zemědělstvím. (Jan Ondřej)