Literatura

Všechny doporučené publikace neodmyslitelně patří ke stavebním kamenům našeho zahradnického poznání.
 

Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku (Autor: Jaroslav Svoboda)

Zdravá zahrada (autor: Helena Vlašínová)

Zahrada k nakousnutí Permakultura podle Seppa Holzera (Autor: Sepp Holzer a kolektiv)

Permakultura: principy a cesty nad rámec trválé udržítelnosti (Autor: David Holmgrem)

Česká biozahrada (Autor: Radomil Hradil a kolektiv) 

Úvod do Permakultury (Autor: Bill Mollison a Reny Mia Slay)

Krajina vnitřní a vnější (Autor: Václav Cílek)

Plané rostliny k jídlu (Autor: Detlev Henschel)

Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I. a II. (Autor: Jaroslav Kolařík a kol.)

Klíč k určování stromů v zimním stavu (Autor: P. Laštůvka)

Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů (Autor: Tilling, S., Bebbington, A., Bebbington, J.)

Klíč k určování obojživelníků a plazů (Autor: Mojmír Vlašín)

Pěstujeme vlastní semínka (Autor: Petr Dostálek a kolektiv)

Pozemkové spolky - Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? (Autor: Jan Moravec (ed.)

Lištičky na vinici - Program rozvoje venkova a příčiny stagnace lokální produkce v ČR (Autor: Šárka Dittrichová a kol.)

Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech (Autor: Markéta Sáblíková (red.)

Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952 (Autor: L. Feierabend)

Vnitřní a vnější krajina (Autor: Vaclav Cílek)

Skřítkové a víly v pověstech a na zahradě (Autor: Radomil Hradil)

Příroda a člověk z pohledu duchovní vědy (Autor: Rudolf Šteiner)