Projekce 

Na přání klienta jsme schopni vyhotovit kompletní projektovou dokumentaci k realizaci parkových či zahradních úprav jakéhokoliv rozsahu, včetně drobných zahradních staveb. Precizně vypracovaný projekt je základem každé vegetační úpravy. Projektujeme parky, menší parkové úpravy, zeleň obytné zástavby, zeleň zvláštního určení, zeleň městského parteru, sportovišť, venkovského typu, průmyslové zástavby i hřbitovů. Naší největší doménou však zůstává zeleň individuální zástavby čili rodinné zahrady. Rodinou zahradu Vám dle Vašich přání naprojektujeme ve Vámi zvoleném stylu a především tak, aby splňovala Vaše požadavky a vyhovovala všem členům rodiny. 

Funkční rozvržení pozemku 

Prostorového uspořádání stavebních prvků, cestní sítě, pobytových ploch, soliterních dřevin, keřů, trvalkových záhonů, vodních prvků a zpevněných ploch. Rámcový návrh, který vznikne bude podkladem pro následné projekční práce.

Podrobný návrh.
Po doladění rámcového návrhu detailně vypracujeme finální návrh Vaší zahrady. Vytvoříme podrobnou projektovou dokumentaci, výkresy technických prvků, osazovací plán, detaily pohledů, technickou zprávu i návod na údržbu.